INFÖR VISTELSEN PÅ

EKHÖJDENS HUNDPENSIONATInformation inför vistelsen på Ekhöjdens Hundpensionat


Fram till att våra nya lokaler är färdigställda har vi tyvärr mycket begränsad möjlighet att ta emot era fyrbenta gäster. Men om ni är i behov av en plats kan vi trots detta ordna några platser, för vidare information är ni välkomna att ringa eller ePosta oss!