REHABILITERING OCH FRISKVÅRD

FUNKTIONELL TRÄNINGFunktionell träning innebär olika typer av riktade övningar som generellt verkar stärkande för individen. Beroende på skadans karaktär anpassas svårighetsgrad och intensitet.


Exempel på funktionell träning är cavalettihinder, balanskudde/-boll och underlagsträning.
Dessa övningar hjälper till att stärka musklerna och förbättra balans och koordination hos djuret.