UPPFÖDNING AV RIESENSCHNAUZER / DVÄRGSCHNAUZER

KENNEL EKHÖJDENVårt övergripande avelsmål är att föda upp friska och sunda hundar med ändamålsenlig mentalitet och funktion.


Vi är övertygade om att Mentalbeskrivning - MH samt Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH är av de viktigaste verktygen för att bedöma och utvärdera avelsresultat när det gäller mentalitet på våra hundar, därför är vårt mål 100% Mentalbeskrivna/ Beteende- och personlighetsbeskrivna avkommor! Vi arrangerar gemensamma beskrivningar för alla våra kullar där vi förutom beskrivningen också sammanställer och teoretiskt går igenom resultaten för individen och kullen som helhet. I vårt avelsarbete följer vi RAS detta innebär bl.a. att alla Riesenschnauzeravkommor skall förutom genomgå Mentalbeskrivning också ED/HD röntgas. Vi ser dessutom gärna att alla Dvärgschnauzeravkommor förutom MH eller BPH också genomför ögonlysning och patellaluxation.

Vi bedriver vår uppfödning i liten skala och våra valpar föds upp i hemmiljö. Vi arbetar aktivt med kontrollerad valputveckling där valparna får mental och fysisk stimulans genom en varierande och utmanande miljö och problemlösning i anpassad mängd. Vi genomför valptest vid ca sju veckors ålder på alla våra kullar där vi tittar på ett antal olika egenskaper som vi sedan bl.a. kan använda som underlag för att placera ut respektive valp till lämplig förare.

Eftersom vi är mycket intresserade av att både träna och tävla med våra hundar, är just brukbarhet ett naturligt avelsmål för oss. Detta innebär att vi lägger stor vikt vid en god hälsa, stabila mentala egenskaper samt en funktionell exteriör.