REHABILITERING OCH FRISKVÅRD

REHAB INFORMATIONRehabilitering innebär att genom olika behandlings- och träningsformer snabbare återgå till ett aktivt liv efter en skada eller ortopediskt ingrepp.


Genom ökad muskel- och ledrörlighet, kraft, balans samt koordination och kondition förbättras kliniska symptom och minskar besvär samt smärta och inflammation.
En rehabiliteringsbehandling inleds alltid med en funktionell undersökning av en Cert. Canineopat i de fall hunden är remitterad från veterinär sker bedömning av fortsatt behandling och träning i samråd med denne.