REHABILITERING OCH FRISKVÅRD

ELEKTROTERAPIElektroterapi eller elstimulering är en terapeutisk behandlingsform som funnits länge inom fysioterapin och är ett samlingsnamn för de olika behandlingsformer där ström används för behandling av kroppens olika vävnader.


Diadynamisk ström och galvanström är de vanligaste elektroterapiströmmarna och ska inte förväxlas med TENS (transkutan elektrisk nervstimulering)
Olika strömformer påverkar muskel och nervvävnad på olika sätt. Elektroterapi är ett maskinellt, högteknologiskt instrument med låg- och mellanfrekvent elström. Strömmarna vandrar mellan plus och minuspol, via plattor som placeras över eller på det område som man vill behandla. Elektroterapi ökar genomströmmningen lokalt i vävnaden som behandlas, vilket leder till avslappning i spänd, stram och hård muskulatur. Metoden har även en smärtlindrande effekt. Elektroterapi har en effektivare, djupare mer långvarig effekt på djupliggande muskulatur än exempelvis TENS, ultraljud, intraljud och massage.

Behandlingsformen kan också användas vid kraftig sårskada där det behövs ökad blodcirkulation för att påskynda läkningen. Behandling med elektroterapi är i regel helt smärtfri, hunden känner inget obehag.

Elektroterapi ska alltid utföras utav utbildad personal och behandlingssituationen ska vara kontrollerad!