REHABILITERING OCH FRISKVÅRD

MEDICINSK LASERTERAPILaserterapi är en mångsidig, icke invasiv och mycket effektiv behandlingsmetod!


Vi använder Irradias MID-lasersystem som består av en basenhet till vilken olika lasertyper kan kopplas, valet av lasertyp beror på vad som är avsett att behandlas. Basenheten kontrollerar och driver de handhållna laserproberna, med vilka behandlingen utförs. På en LCD-display presenteras alla parametrar som är nödvändiga för journalföring. En dosräknare avger akustiska signaler så att lagom mängd laserljus kan ges per behandlingspunkt.

Vid behandling av större områden och djupt liggande problem som nack- och ryggvärk, muskelproblem samt tendinopatier används pulsat infrarött (osynligt) ljus med en våglängd på 904 nm. En hög pulstoppeffekt gör i detta fall att laserljuset tränger djupt ner i vävnaden och därför ofta används vid behandling av djupliggande muskuloskeletala besvär. (Irradias superpulsade 904nm prob bygger på en unik teknisk lösning som i dubbelblind klinisk studie har påvisad antiinflammatorisk effekt på människa, överlägsen inträngningsförmåga i förhållande till andra lasertyper och en påvisad positiv effekt på senproblem.)

Vid behandling av smärt- och triggerpunkter samt muskel- och ledbehandlingar används en GaAlAs (Gallium-Aluminium-Arsenid)- laser som avger infrarött (osynligt) kontinuerligt eller pulsat laserljus med en våglängd på 808 nm. För sårläkning, hudproblem, ytliga senproblem, slemhinnor och laserakupunktur används en GaAlInP (Gallium-Aluminium-Indium- Fosfid)-laser som avger synligt kontinuerligt eller pulsat rött ljus med en våglängd på 650 nm.

Omfattande vetenskaplig dokumentation påvisar många positiva effekter vid laserbehandling. Forskningen inkluderar exempelvis påvisade antiinflammatoriska effekter (t.ex. COX-2, TNF a, IL-1, PGE-2, HSP70, etc.), cellproliferation (t.ex. makrofager, fibroblaster, osteoblaster etc.), ökad ATP-syntes, ökad blodcirkulation m.m. Irradias MID-laser är testad och påvisad effektiv i ett antal studier.